Navigation

Prihláste svoj nápad do 15. apríla 2014 (18:00) a získajte

  • finančnú odmenu 3×2500 eur od Nadácie Slovenskej sporiteľne,
  • trojmesačné členstvo v kreatívnom priestore The Spot, Bratislava,
  • trojmesačný inkubačný program a konzultácie od Rozbehni sa!

Zapojiť sa môžu nasledovné projekty:

  1. CIEĽ // Prvoradým cieľom projektu je riešenie spoločenského problému (napr. v oblasti vzdelávania, zdravia, životného prostredia, chudoby, sociálnej nerovnosti…) a nie maximalizovanie zisku.
  2. BIZNIS MODEL // Projekt by mal mať premyslený biznis model, ktorý zaručí jeho finančnú udržateľnosť. S týmto vám vieme pomôcť.
  3. ŠTUDENTI // Aspoň 50% členov tímu musí byť v čase podania projektu študentmi.
  4. INKUBÁCIA // Autori projektu v prípade získania Social Impact Award sa autori projektu musia zúčastniť 5-7 biznis seminárov, ktoré sa uskutočnia v Júni až Auguste 2014 v Bratislave.

Prihlásiť svoj projekt môžete tu

Máte nápad a neviete, či spĺňa všetky podmienky? Alebo ho chcete vopred odkonzultovať? Alebo máte inú otázku týkajúcu sa súťaže? Vaše otázky promptne zodpovieme na info@rozbehnisa.sk.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close