Navigation

GENERÁLNY PARTNER

Nadácia Slovenskej Sporiteľne
Prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov pomáha realizovať aktivity, ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty. Má ambíciu nielen darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom rôznych aktivít dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.

HLAVNÝ PARTNER

Nadačný fond Telekom
Nadačný fond Telekom dlhodobo podporuje a rozvíja zmysluplné nápady a projekty v oblasti podpory spoločensky prospešného podnikania a inovácií.

PARTNER SOCIAL STARTUP DAYS

Accenture Nadačný fond
Accenture Nadačný fond pomáha zvyšovať zručnosti, ktoré umožňujú ľuďom zamestnať sa. Ide o rozvoj zručností akéhokoľvek druhu, ktoré prispejú k zvýšeniu možnosti uplatnenia sa na trhu práce, alebo integrácie do sociálneho a ekonomického života.

ORGANIZÁTORI

Rozbehni sa!
Nikto ti zatiaľ neponúkol prácu snov? Sme tu na to, aby sme ťa naučili, ako si ju môžeš vytvoriť sám. Ukážeme ti ako rozvinúť tvorivosť a naučíme ťa pretavovať nápady do reality. Pomôžeme ti rozbehnúť tvoje mikropodnikanie úplne od nuly.


Impact Hub Bratislava
INNOVATION LAB – CREATIVE INCUBATOR – COMMUNITY CENTER. Impact HUB pomája prepájať komerčnú a neziskovú sféru a budovať spoločensky prospešné projekty. Vďaka mentoringu a inkubačným programom zvyšujeme ich šance na dlhodobú prosperitu. Spájame ľudí zo všetkých povolaní, pozadia a kultúry s fantáziou a drivom tvoriť svetové riešenia. Ľudí, ktorí vidia a robia veci inak a snažia sa o udržateľný rozvoj a prospešné inovácie.

MEDIÁLNI PARTNERI

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close